قبل از انتخاب مشاور تناسب اندام و رژیم غذایی، این نکات را بخوانید